Materiały ćwiczenia

Podręcznik podstawowy:

Varian, H. R., Mikroekonomia, kurs średni – ujęcie nowoczesne, PWN , 2016

 

Podręczniki uzupełniające:

Pindyck, R. S., D. L. Rubinfeld, Microeconomics, Pearson Education, wyd. 8, 2012

Perloff, J. M., Microeconomics: Theory and Applications with Calculus, Addison-Wesley, 2007

 

Zadania:

zadania 1   - Technologia 1

zadania 2   - Technologia 2, koszty

zadania 3   - Minimalizacja kosztów

zadania 4   - Optymalizacja firmy, doskonała konkurencja 1

zadania 5   - Doskonała konkurencja 2

zadania 6   - Monopol 1

 zadania 7  - Monopol 2, dyskryminacja cenowa

zadania 8   - Monopol 3, dyskryminacja cenowa

zadania 9   - Czynniki produkcji

zadania 10 - Teoria gier 1

zadania 11 - Teoria gier 2

zadania 12 - Oligopol 1

zadania 13 - Oligopol 2

zadania 14 - Oligopol 3

 

Dodatkowe zadania/prace domowe:

PD1PD2PD3PD4PD5, PD6PD7PD8PD9, PD10, PD11, PD12PD13-14

Bialy zbiorek

Zadania prof. Żylicza

 

Uzupełniające zbiory zadań: