Wykłady

Wykład 1      [17/02/2020]           Technologia 1

Wykład 2      [24/02/2020]           Technologia 2; koszty

Wykład 3      [02/03/2020]           Minimalizacja kosztów

Wykład 4      [09/03/2020]           Optymalizacja firmy, doskonała konkurencja 1

Wykład 5      [16/03/2020]           Doskonała konkurencja 2

Wykład 6      [23/04/2020]           Monopol 1

Wykłady 7-8 [30/03 i 6/04/2020]  Monopol 2, dyskryminacja cenowa

Wykład 9      [10/04/2020]           Rynek czynników produkcji

Wykład 10    [27/04/2020]           Teoria gier 1

Wykład 11    [4/05/2020]             Teoria gier 2

Wykład 12    [11/05/2020]           Monopolistyczna konkurencja; oligopol - modele ilościowe

Wykład 13    [18/05/2020]           Oligopol - modele cenowe; kartel

Wykład 14    [25/05/2020]           Oligopol - modele lokalizacyjne

Wykład 15    [01/06/2020]           Podsumowanie materiału