Wykłady

Wykład 1      [21/02/2019]       Technologia 1

Wykład 2      [28/02/2019]       Technologia 2; koszty

Wykład 3      [06/03/2019]       Minimalizacja kosztów

Wykład 4      [13/03/2019]       Optymalizacja firmy, doskonała konkurencja 1

Wykład 5      [20/03/2019]       Doskonała konkurencja 2

Wykład 6      [27/04/2019]       Monopol 1

Wykłady 7-8 [3 i 10/04/2019]  Monopol 2, dyskryminacja cenowa

Wykład 9      [17/03/2019]       Rynek czynników produkcji

Wykład 10    [24/04/2019]      Teoria gier 1

Wykład 11    [8/05/2019]        Teoria gier 2

Wykład 12    [15/05/2019]      Monopolistyczna konkurencja; oligopol - modele ilościowe

Wykład 13    [22/05/2019]      Oligopol - modele cenowe; kartel

Wykład 14    [29/05/2019]      Oligopol - modele lokalizacyjne

Wykład 15    [5/06/2019]        Podsumowanie materiału