Plan zajęć

  • Równowaga cząstkowa i ingerencje rządowe na rynku - podatki, cła, subsydia, ceny maksymalne, ceny minimalne, ograniczenia ilościowe, efektywność ekonomiczna [V: 16]; 
  • Efekty zewnętrzne; zaburzenia rynkowe spowodowane efektami zewnętrznymi; twierdzenie Coasea. Internalizacja efektów zewnętrznych; Podatek Pigou [V: 34];
  • Dobra publiczne i klubowe; zaburzenia rynkowe spowodowane dobrami publicznymi, podatek Grovsa-Clarca
  • Asymetryczna informacja. Negatywna selekcja [V: 37]; 
  • Asymetryczna informacja; Pokusa nadużycia [V: 37]; 
  • Wymiana i przewaga komparatywna -  [V: 32];
  • Równowaga ogólna, ekonomia dobrobytu -[V: 31-33]; 

Wejściówka 1 - 6.11.20; (4 zadania testowe: 1 pkt. - dobra odpowiedź, 0 pkt. brak lub zła),

Wejściówka 2 - 27.11.20; (4 zadania testowe: 1 pkt. - dobra odpowiedź, 0 pkt. brak lub zła),

Wejściówka 3 - 18.12.20; (4 zadania testowe: 1 pkt. - dobra odpowiedź, 0 pkt brak lub zła),

Wejściówka 4 - 22.01.20; (4 zadania testowe: 1 pkt. - dobra odpowiedź, 0 pkt brak lub zła),

 

Termin uzgodnienia tematu studium przypadku (praca pisemna) 10.12.2019 (konsultacje w sprawie studium przypadku: ogólne - mailowo; szczegółowe - na konsultacjach).

Czas oddania prac pisemnych dla wszystkich 15.01.20, godz. 15 (proszę o przesyłanie wersji elektronicznych; tytuł pliku: Nazwiska_Slowo Kluczowe). Wszystkie prace będą sprawdzane programem antyplagiatowym.