Plan zajęć

  • Równowaga cząstkowa i ingerencje rządowe na rynku - podatki, cła, subsydia, ceny maksymalne, ceny minimalne, ograniczenia ilościowe, efektywność ekonomiczna [V: 16]; 
  • Efekty zewnętrzne; zaburzenia rynkowe spowodowane efektami zewnętrznymi; twierdzenie Coasea. Internalizacja efektów zewnętrznych; Podatek Pigou [V: 34];
  • Dobra publiczne i klubowe; zaburzenia rynkowe spowodowane dobrami publicznymi, podatek Grovsa-Clarca
  • Asymetryczna informacja. Negatywna selekcja [V: 37]; 
  • Asymetryczna informacja; Pokusa nadużycia [V: 37]; 
  • Wymiana i przewaga komparatywna -  [V: 32];
  • Równowaga ogólna, ekonomia dobrobytu -[V: 31-33]; 

Wejściówka 1 - 5.11.21; (4 zadania testowe: 1 pkt. - dobra odpowiedź, 0 pkt. brak lub zła),

Wejściówka 2 - 3.12.21; (4 zadania testowe: 1 pkt. - dobra odpowiedź, 0 pkt. brak lub zła),

Wejściówka 3 - 14.01.21; (4 zadania testowe: 1 pkt. - dobra odpowiedź, 0 pkt brak lub zła).

 

Termin uzgodnienia tematu prezentacji 10.12.2021 (konsultacje w sprawie prezentacji mailowo i na dyżurze).