Podręczniki i zbiory zadań

Podstawowy podręcznik :

Varian, H. R. (2013), Mikroekonomia, kurs średni – ujęcie nowoczesne, PWN

Podręczniki uzupełniające :

Borland, Jeff (2008). Microeconomics: case studies and applications, Cengage

Laidler, D. i S. Estrin (1991), Wstęp do mikroekonomii, Gebethner

Pindyck, R. S. i D. L. Rubinfeld (2013), Microeconomics, Pearson Education

McConnell, C. R. i S. L. Brue (2008), Microeconomics, Irwin/McGraw-Hill

Varian, H. R. (2006), Microeconomic Analysis, W. W. Norton & Co.

Podstawowy zbiór zadań :

Ze strony mikroekonomii III

Dodatkowe zbiory zadań :

Bergstrom, T. C. i H. R. Varian (2003), Mikroekonomia, ćwiczenia, PWN

Czarny, E. i E. Nojszewska (2000), Mikroekonomia: zbiór zadań, PWE

Laidler, D. i S. Estrin (1992), Wstęp do mikroekonomii: zadania i problemy, Gebethner