Zasady zaliczenia przedmiotu

Ocena z przedmiotu zależy od liczby zdobytych punktów, będącą średnią ważoną liczby punktów za poszczególne składowe:

a)     sprawdziany - 3 wejściówki po maks. 4 pkt. (+ bonusowe pkt. za wyróżniającą się aktywność na zajęciach do 3 pkt.) (30%)

c)     przygotowanie prezentacji (+ krótkiego pisemnego omówienia prezentacji do 5 str.) - zespoły trzyosobowe (20%)

d)     końcowy egzamin  (50%).

Do zaliczenia przedmiotu niezbędne jest uzyskanie min. 50% maksymalnej liczby punktów za końcowy egzamin ORAZ min. 50% maksymalnej łącznej liczby punktów.

PREZENTACJE - studium przypadku oparte na teorii i narzędziach omawianych w czasie kursu mikroekonomii III.

PRZYKŁADOWE ZADANIA EGZAMINACYJNE

 

 

 

 

 

Przewidywana skala ocen z zajęć:

 

punkty (%) ocena
<0,50) 2
<50,60) 3
<60,70) 3,5
<70,80) 4
<80,90) 4,5
<90,100>

5