Zasady zaliczenia przedmiotu

Ocena z przedmiotu zależy od liczby zdobytych punktów, będącą średnią ważoną liczby punktów za poszczególne składowe:

a)     aktywny udział w zajęciach (30%): 4 wejściówki po maks. 4 pkt.; 3 prace domowe z czego 2 po 5pkt., 1 za 4 pkt.

c)     przygotowanie pracy pisemnej - zespoły dwuosobowe (20%)

d)     końcowy egzamin w formie testowej  (50%).

Do zaliczenia przedmiotu niezbędne jest uzyskanie min. 50% maksymalnej liczby punktów za końcowy egzamin ORAZ min. 50% maksymalnej łącznej liczby punktów. Poprawiać w drugim terminie można egzamin oraz pracę pisemną (wybór innego tematu niż w I terminie).

 

PRACE PISEMNE

Przykładowe prace:

 

PRZYKŁADOWE ZADANIA EGZAMINACYJNE

 

 

 

 

 

Przewidywana skala ocen z zajęć:

 

punkty (%) ocena
<0,50) 2
<50,60) 3
<60,70) 3,5
<70,80) 4
<80,90) 4,5
<90,100>

5