Zasady zaliczenia przedmiotu

Ocena z przedmiotu zależy od liczby zdobytych punktów, będącą średnią ważoną liczby punktów za poszczególne składowe:

a)     aktywny udział w zajęciach (20%): 3 kartkówki po maks. 4 pkt.; maks. 8 pkt. za rozwiązanie zadań przy tablicy (maks. 4 pkt za zadanie).

b)     udział w debacie (10%)

c)     przygotowanie pracy pisemnej - zespoły dwuosobowe (10%)

d)     końcowy egzamin w formie testowej  (60%).

Do zaliczenia przedmiotu niezbędne jest uzyskanie min. 50% maksymalnej liczby punktów za końcowy egzamin ORAZ min. 50% maksymalnej łącznej liczby punktów. Poprawiać w drugim terminie można egzamin oraz pracę pisemną (wybór innego tematu niż w I terminie).

 

KARTKÓWKI

Osoby ze zwolnieniami lekarskimi mogą pisać kartkówkę wyłącznie na pierwszych zajęciach po zakończeniu choroby. O nieobecności na kartkówce proszę zawiadomić mnie mailowo.

 

PRACE PISEMNE

Przykładowe prace:

 

DEBATA

przykładowe tematy debaty:

- testy genetyczne w ubezpieczeniach

- legalizacja marihuany

- program 500+

 

Grupa proponuje 3 tematy debaty do 22.11.2019

 

PRZYKŁADOWE ZADANIA EGZAMINACYJNE

 

 

 

 

 

Przewidywana skala ocen z zajęć:

 

punkty (%) ocena
<0,50) 2
<50,60) 3
<60,70) 3,5
<70,80) 4
<80,90) 4,5
<90,100>

5