O mnie

Przebieg kariery:

Od 2019 pracuję na stanowisku profesora na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (WNE UW) w katedrze mikroekonomii. W 2000 roku ukończyłam studia podyplomowe o Ameryce Łacińskiej na Uniwersytecie Warszawskim. W 2002 roku otrzymałam stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych za pracę doktorską pt. „Koszty zewnętrzne transportu drogowego. Problem optymalnych stawek opłat za korzystanie z autostrad w Polsce” na WNE UW. W 2016 roku otrzymałam stopień doktora habilitowanego za cykl publikacji, poświęcony badaniu heterogeniczność preferencji w wycenie dóbr i usług nierynkowych, dostarczanych przez lasy. W latach 2008 - 2018 byłam kierowniczką Warszawskiego Ośrodka Ekonomii Ekologicznej, w którym nadal prowadzę prace badawcze. Jestem stypendystką fundacji Dekaban-Liddle, Brytyjskiej Akademii Nauk, Katolickiego Uniwersytetu w Leuven, francuskiego Ministerstwa Środowiska oraz COST E45 European Forest Externalities, EUROFOREX. Należę do European Association of Environmental and Resource Economists, International Society for Ecological Economics oraz Society for Benefit Cost Analysis. Moje zainteresowanie naukowe to: ekonomia środowiska, ekonomia zdrowia, ekonomia energetyki, wycena dóbr nierynkowych, preferencje wobec ryzyka i altruizm.

Informacje o mnie na:

 - Google Scholar

-  Researchgate

-  IDEAS

-  EconPapers

Stypendia i nagrody:

 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe, 2018
 • Stypendium Erasmus, Universidad de Zaragoza, Saragossa, Hiszpania, 2018
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe, 2017
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe, 2016
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe, 2015
 • Stypendium Erasmus, Business School, Newcastle University, Newcastle, Wielka Brytania, 2011
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe, 2011
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe, 2009
 • Stypendium COST E45, Business School, Newcastle University, Newcastle, Wielka Brytania, 2008
 • Stypendium Brytyjskiej Akademii Nauk, Business School, Newcastle University, Newcastle, Wielka Brytania 2007
 • Stypendium post-doc INRA, Nancy, Francja, 2007-2008
 • Stypendium COST E45, Norwegian University of Life Sciences, Aas, Norwegia, 2007
 • Stypendium Dekaban-Liddle Senior, Glasgow University, Szkocja 2004
 • Stypendium Katolickiego Uniwersytetu w Leuven, Leuven, Belgia, 2000
 • Stypendium Dekaban-Liddle Junior, Glasgow University, Szkocja 1999

Promotorstwo prac magisterskich i doktoratów:

Zapraszam do współpracy osoby chętne do pisania prac magisterskich lub doktorskich z zakresu ekonomii środowiska, zdrowia lub energetyki. Interesują mnie preferencje jednostek oraz wpływ ryzyka i norm społecznych na podejmowanie decyzji przez ludzi. Istnieje możliwość pisania prac w oparciu o dane z kierowanych przeze mnie projektów. Informacje na temat studiów doktoranckich na WNE UW znajdą Państwo tutaj.

Wybrane publikacje: