O mnie

Przebieg kariery:

Anna Bartczak jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (WNE UW). W 2000 roku ukończyła studia podyplomowe o Ameryce Łacińskiej na Uniwersytecie Warszawskim. W 2002 roku otrzymała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych za pracę doktorską pt. „Koszty zewnętrzne transportu drogowego. Problem optymalnych stawek opłat za korzystanie z autostrad w Polsce”. W 2016 roku otrzymała stopień doktora habilitowanego za cykl publikacji, poświęcony badaniu heterogeniczność preferencji w wycenie dóbr i usług nierynkowych, dostarczanych przez lasy. Od 2002 roku pracuje na stanowisku adiunkta na WNE UW. W 2008 roku objęła kierownictwo Warszawskiego Ośrodka Ekonomii Ekologicznej, w którym prowadzi prace badawcze. Jest stypendystką fundacji Dekaban-Liddle, Brytyjskiej Akademii Nauk, Katolickiego Uniwersytetu w Leuven, francuskiego Ministerstwa Środowiska oraz COST E45 European Forest Externalities, EUROFOREX. Należy do European Association of Environmental and Resource Economists, International Society for Ecological Economics oraz Society for Cost Benefit Analysis. Zainteresowanie naukowe: ekonomia środowiska, ekonomia zdrowia, ekonomia energetyki, wycena dóbr nierynkowych, preferencje wobec ryzyka i altruizm.

Stypendia i nagrody:

 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe, 2018
 • Stypendium Erasmus, Universidad de Zaragoza, Saragossa, Hiszpania, 2018
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe, 2017
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe, 2016
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe, 2015
 • Stypendium Erasmus, Business School, Newcastle University, Newcastle, Wielka Brytania, 2011
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe, 2011
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe, 2009
 • Stypendium COST E45, Business School, Newcastle University, Newcastle, Wielka Brytania, 2008
 • Stypendium Brytyjskiej Akademii Nauk, Business School, Newcastle University, Newcastle, Wielka Brytania 2007
 • Stypendium post-doc INRA, Nancy, Francja, 2007-2008
 • Stypendium COST E45, Norwegian University of Life Sciences, Aas, Norwegia, 2007
 • Stypendium Dekaban-Liddle Senior, Glasgow University, Szkocja 2004
 • Stypendium Katolickiego Uniwersytetu w Leuven, Leuven, Belgia, 2000
 • Stypendium Dekaban-Liddle Junior, Glasgow University, Szkocja 1999

Promotorstwo prac magisterskich i doktoratów:

Zapraszam do współpracy osoby chętne do pisania prac magisterskich lub doktorskich z zakresu ekonomii środowiska, zdrowia lub energetyki. Interesują mnie preferencje jednostek oraz wpływ ryzyka i norm społecznych na podejmowanie decyzji przez ludzi. Istnieje możliwość pisania prac w oparciu o dane z kierowanych przeze mnie projektów. Informacje na temat studiów doktoranckich na WNE UW znajdą Państwo tutaj.

Wybrane publikacje: