Seminarium licencjackie: Analiza efektywności inwestycji i projektów publicznych

1. Wymogi stawiane wobec prac licencjackich

2. Uwagi do pisania prac

 

I termin składania prac w dziekanacie: 19.06.2017

II termin składania prac w dziekanacie: 31.08.2017

 

Rozpiska zadań:

do 13.03 - przesłanie rozbudowanego planu pracy, dokładnych hipotez, skrótowy opis metodologii, wskazanie źródła pozyskania danych + rozdział teoretyczny

do  24.04 - przesłanie dokładnego opisu metodologii wraz z przeprowadzoną analizą danych

do 15.05 - oddanie pierwszego draftu całej pracy

do 5.06 - oddanie poprawionej pracy